Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuukka Tolonen

Hau­Pa voi­to­kas Torniossa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue jat­koi hyvää syys­vi­ret­tään lau­an­tai­na Tor­nios­sa perin­teik­kään TP-47 vie­raa­na. Useis­ta pois­sao­lois­ta huo­li­mat­ta vie­rai­li­joi­den rutii­ni riit­ti upe­aan 2–3 voittoon.


Hau­Pa kaa­toi OTP:n

Hau­Pan mie­het jat­koi­vat mies­ten Kol­mo­ses­sa voit­to­jen tiel­lä, kun pai­kal­li­sot­te­lus­sa kaa­tui Oulun Työ­väen Pal­loi­li­jat 0–1 luke­min. Kes­ki­viik­koil­ta­na Oulun Hei­nä­pääs­sä pela­tus­sa otte­lus­sa hau­ki­pu­taa­lai­set eivät yltä­neet pelil­li­ses­ti par­haim­paan­sa, mut­ta rutii­ni ja maa­li­vah­ti Mat­ti Sivo­sen var­mat tor­jun­nat oli­vat lopul­ta voi­ton takeena.


Hau­Pan mie­hil­le kar­vas tappio

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue pyr­ki jat­ka­maan hyviä ottei­taan Kol­mo­sen kär­kiot­te­lus­sa Kemis­sä Kemi City FC:n vie­raa­na. Nime­käs isän­tä­jouk­kue tus­kai­li läpi otte­lun Hau­Pan orga­ni­soi­dun puo­lus­tus­pe­lin kans­sa, mut­ta onnis­tui maa­lin­teos­sa vii­me het­kil­lä ottaen 1–0 voiton.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


RoPo tyly vie­ras HauPalle

Muka­vas­sa voit­to­put­kes­sa ollut Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue jou­tui pet­ty­mään sun­nun­tai­na vii­mei­ses­sä otte­lus­saan ennen tau­koa. Rova­nie­me­läi­nen RoPo haki kaik­ki tar­jol­la olleet pis­teet Kes­kus­ken­täl­tä 0–1 voi­tol­la ja osoit­tau­tui näin Hau­Pal­le tämän kau­den osal­ta vai­keak­si vastustajaksi.


Hau­Pa nujer­si Kemi City FC:n

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue venyt­ti voit­to­put­ken­sa jo vii­teen Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa. Ennen kes­ki­vii­kon otte­lua ilman tap­pioi­ta ollut Kemi City FC jou­tui tai­pu­maan kes­kus­ken­täl­lä sel­vin 3–0 lukemin.


Hau­Pan mie­het jat­koi­vat voitokkaasti

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue otti nel­jän­nen peräk­käi­sen voit­ton­sa mies­ten Kol­mo­ses­sa. Raa­he­lai­nen AS Moon kaa­tui vie­ra­sot­te­lus­sa kes­ki­viik­ko­na 2–3 luke­min. Otte­lu pelat­tiin loistavissa…


Hau­pal­le voit­to paikallispelissä

Hau­Pan mie­het otti­vat toi­sen peräk­käi­sen voit­ton­sa Kol­mo­ses­sa. Kes­ki­viik­ko­na Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la pela­tus­sa otte­lus­sa kaa­tui pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja OTP 2–0 luke­min. OTP on ollut Hau­Pal­le vai­kea vas­tus, joten voit­to mais­tui eri­tyi­sen hyvältä.


Hau­Pal­le pis­te Rovaniemeltä

Hau­Pan mie­het pela­si­vat toi­sen peräk­käi­sen tasa­pe­lin Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa, nyt rova­nie­me­läi­sen RoPon vie­raa­na 1–1 luke­min. Vie­ras­jouk­kue hal­lit­si peliä, mut­ta lopul­ta myös tap­pio oli lähellä.


Hau­Pan mie­het tasapeliin

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue ei kyen­nyt avaa­maan voit­to­ti­li­ään, mut­ta paran­si ottei­taan avaus­pe­lis­tä yltäen tasa­pe­liin AC OULU-aka­te­mian vie­raa­na. Toi­sen puo­lia­jan maa­lit toi­vat tulos­tau­lul­le 1–1 lopputuloksen.