Hau­Pan mie­het tasapeliin

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue ei kyen­nyt avaa­maan voit­to­ti­li­ään, mut­ta paran­si ottei­taan avaus­pe­lis­tä yltäen tasa­pe­liin AC OULU-aka­te­mian vie­raa­na. Toi­sen puo­lia­jan maa­lit toi­vat tulos­tau­lul­le 1–1 lopputuloksen.

Hau­Pa aloit­ti pelin aktii­vi­ses­ti präs­sä­ten onnis­tuen sekoit­ta­maan koti­jouk­ku­een peli­na­vaa­mi­sen. Alun haas­tei­den jäl­keen ACO löy­si kui­ten­kin väy­lät Hau­Pan puo­lus­tuk­sen selus­taan, mikä aiheut­ti seka­vuut­ta kel­ta­vih­rei­den otteis­sa. ACO hal­lit­si avaus­jak­soa, mut­ta ei kyen­nyt luo­maan vaa­ral­li­sia maa­li­paik­ko­ja eri­kois­ti­lan­tei­ta lukuun ottamatta.

Avaus­jak­son vaa­ral­li­sin tilan­ne avau­tui­kin vii­me het­kil­lä Hau­Pan Ossian Camp­bel­lil­le, mut­ta nokik­kain maa­li­vah­din kans­sa pääs­syt “Ossi” nos­ti pal­lon niu­kas­ti maa­lin yli.

Kär­si­väl­li­syys oli tuo­da voiton

Toi­sel­la puo­lia­jal­la Hau­Pa kyke­ni terä­vöit­tä­mään enti­ses­tään avaus­jak­sol­la aloi­tet­tu­ja tak­ti­sia muu­tok­sia. ACOn pelin­ra­ken­ta­mi­nen han­ka­loi­tui, mut­ta vie­rai­li­jat eivät kyen­neet hyö­dyn­tä­mään riis­to­jen jäl­kei­siä tilan­tei­ta toi­vo­tul­la tavalla.

Ensim­mäi­nen muu­ta­man syö­tön kuvio ava­si kui­ten­kin Tane­li Koho­sel­le tilaa ede­tä vasem­mal­la lai­dal­la. Vauh­dik­kaat har­hau­tuk­set sai­vat vas­tus­ta­jan kaa­tu­maan ja Koho­nen lau­koi komeas­ti vie­raat johtoon.

Hau­Pa jat­koi tii­vis­tä puo­lus­tus­pe­li­ään joh­to­maa­lin jäl­keen ja pyr­ki iske­mään otte­lun rat­kai­sun vas­ta­hyök­käyk­sil­lä. ACO onnis­tui tasoit­ta­maan otte­lun vart­ti ennen pää­tös­vi­hel­lys­tä. 16-alu­een rajal­le pomp­pi­maan jää­nyt pal­lo löy­si tien­sä upeal­la lau­kauk­sel­la takayläkulmaan.

Hau­Pan peli etsii edel­leen par­hai­ta uomi­aan, mut­ta merk­ke­jä parem­mas­ta oli jo näh­tä­vil­lä. Seu­raa­vat kak­si otte­lua Hau­Pa pelaa Rova­nie­mel­lä, jois­ta ensim­mäi­nen RoPoa vas­taan tule­va­na lauantaina.