Moto­ris­tin muis­toa vaa­li­taan Holstinmäellä

Hau­ki­pu­taan Hols­tin­mäel­lä pyö­rä­tien var­res­sa sijait­see iso muis­to­ki­vi, johon on kai­ver­ret­tu ris­ti ja vuo­si­lu­ku 20.5.1893.Perimätieto ker­too, että tuol­loin sat­tui koh­ta­lo­kas onnet­to­muus, jos­sa moot­to­ri­pyö­räl­lä liik­keel­lä ollut 34-vuo­tias vara­tuo­ma­ri Karl Art­hur Snell­man huris­te­li Hols­tin­mäel­lä kär­ry­tiel­lä, sai äkil­li­sen sydä­men hal­vauk­sen ja tör­mä­si 500-kiloi­seen kiveen saa­den välit­tö­mäs­ti surmansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus