Ylikiiminki

Juha Hän­ni­nen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si, Mir­ja Veh­ka­pe­rä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen johtoon

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to valit­si ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­­nan­­tai-ilta­­na val­tuus­ton puheen­joh­ta­jis­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net sekä valit­si jäse­net lau­ta­kun­tiin ja mui­hin luot­ta­mus­toi­miin. Val­tuus­ton puheenjohtajana…

Lue lisää

Nui­ja­mies­ten lava peruu lop­pu­kau­den tanssinsa

Nui­ja­mies­ten lavan kaik­ki lop­pu­ke­sän tans­sit on perut­tu Poh­jois-Poh­jan­maan huo­non­tu­neen koro­na­ti­lan­teen vuok­si. Nui­ja­mies­ten lava ker­too tie­dot­tees­saan, että lopet­ta­mis­pää­tös teh­tiin, kos­ka koro­na­ti­lan­teen myö­tä tans­sien jär­jes­tä­mi­nen vai­keu­tui­si merkittävästi.

Lue lisää

Ter­vas­ra­veis­sa nau­tit­tiin moni­puo­li­ses­ta ohjelmasta

Juo­pu­lin ravi­ra­dal­la kisat­tiin Ter­vas­ra­vit sun­nun­tai­na. Sade­pil­vet kier­si­vät Juo­pu­lin kylä­ta­lon ja ravi­ra­dan ympä­ris­tön ja kisat pääs­tiin naut­ti­maan sateet­to­mas­ti. Ravit alkoi­vat 800 met­rin poni­läh­döl­lä, jos­sa Min­di Kuusis­ton ohjas­ta­ma Maa­ri Ji kier­si radan aikaan 3,03.

Suo­men­he­vos­ten 1 600 met­ril­lä voit­toon kii­si Jan­ne Mus­to­sen ohjas­ta­ma Lem­men Vie­mä ajal­la 41,2. Toi­sek­si tuli Eija Kör­kön ohjas­ta­ma Mell­man ja kol­man­nek­si Sami Ter­von ohjas­ta­ma Picaros.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät jakoi tunnustusta

Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät jul­kis­ti­vat perin­tei­seen tapaan­sa Ter­vas­tii­man tori­päi­vä­nä Vuo­den yrit­tä­jän. Samal­la sai tun­nus­tus­pal­kin­non 30-vuo­ti­ses­ta uras­ta kak­si yli­kii­min­ki­läis­tä yrit­tä­jää, Vei­jo Pit­kä­nen ja Esa Laa­ma­nen.
Hil­tu­nen ja Vim­pa­ri voit­toon Juopulinjärvellä

Joni Hil­tu­nen ja Timo Vim­pa­ri uis­te­li­vat voit­toon Juo­pu­lin­jär­ven kalas­tus­kil­pai­luis­sa vii­me lau­an­tai­na. Kak­si­kon voit­to­saa­liin koko­nais­pai­no oli hie­man yli yhdek­sän kiloa. Timo Vim­pa­ri nap­pa­si myös kisan suu­rim­man hau­en, jol­la oli pai­noa hui­keat 6,955 kiloa. Kisan suu­rin kala tar­ra­si Vim­pa­rin uis­ti­meen kisan puolivälissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus