Yli­kii­min­ki

Tar­ja Ainas­saa­ri ja Len­nart Hela­kor­pi aloit­ta­vat Yli­kii­min­gin lii­ken­nea­se­man yrit­tä­ji­nä

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­gin uusi lii­ken­nea­se­ma avaa oven­sa tule­vas­sa kesä­kuus­sa. Jää­li­läi­nen yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Tar­ja Ainas­saa­ri ja Len­nart Hela­kor­pi tuo­vat noin 30 vuo­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuo­ret toi­vo­vat paik­kaa oles­ke­luun

Yli­kii­min­ki­läis­nuo­ret ehdot­ta­vat muun muas­sa urhei­lu­ker­ho­ja ja yhtei­siä reis­su­ja eri paik­koi­hin Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin kou­lun Ran­ta­poh­jan mediayh­teis­työ­op­pi­laat teki­vät yli­kii­min­ki­läis­van­hem­pien toi­vees­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Anne-Mari Kan­niai­nen elää per­heen, opis­ke­lun, työn ja musii­kin täyt­tä­mää arkea

Pir­jo Holap­pa Ylikiiminki/Oulu Musii­kin monio­saa­ja, vuo­den 2005 Kul­tai­nen Har­mo­nik­ka -kil­pai­lun voit­ta­ja Anne-Mari Kan­niai­nen naut­tii elä­män­täy­tei­ses­tä arjes­ta mie­hen­sä ja kol­men pie­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui Jolok­sel­la

Ran­ta­poh­ja Yli­kii­min­ki Yksi­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui tuli­pa­los­sa Yli­kii­min­gin Jolok­sen­tiel­lä Man­ni­lan­ky­läs­sä. Pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen pai­kal­le sun­nun­tai­na hie­man ennen kel­lo 20. Talos­sa asu­va.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mer­ja Perä­ta­lo toi­veik­kaa­na uuteen kau­teen

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten Mer­ja Perä­ta­lo heit­ti nuor­ten SM-hal­­li­­ki­­sois­­sa kei­hääs­sä oman hal­lien­nä­tyk­sen­sä 46,67 met­riä. Tam­pe­reen Pirk­ka­hal­lis­sa käy­dys­sä kisas­sa Mer­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­vuo­ton rau­has­sa syn­tyy erä­kir­jo­ja

Yli­kii­min­ki­läi­nen Kari Kova­lai­nen kir­joit­taa luon­nos­ta per­soo­nal­li­sel­la otteel­la Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­ki­läi­nen Kari Kova­lai­nen kir­joit­taa luon­nos­ta per­soo­nal­li­sel­la otteel­la. Oulu­lais­syn­tyi­nen Kova­lai­nen muut­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­vuo­tol­le Lea­de­ril­ta rahaa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Ala­vuo­ton kyläyh­dis­tys sai Oulun seu­dun Lea­de­ril­ta 9 468 euron rahoi­tuk­sen yhteis­ten aluei­den kun­nos­sa­pi­toon ja paran­nus­töi­hin. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi lupa­ha­ke­mus Vii­ni­vaa­ran vesien käy­tös­tä jäte­tään maa­lis­kuus­sa

Tut­kin­ta­pyyn­tö polii­sil­le luvat­to­man säh­kö­ka­las­tuk­sen epäi­lys­tä Vii­ni­vaa­ran alu­eel­la Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Oulun kau­pun­gin suun­ni­tel­ma Vii­ni­vaa­ran vesis­tä Oulun vara­ve­si­jär­jes­tel­mä­nä on kuo­hut­ta­nut  ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­tei­nen las­kiais­rie­ha kou­lun mäes­sä

Yli­kii­min­gis­sä jär­jes­tet­tiin las­kiais­tiis­tai­na LC Yli­kii­min­gin ja Oulun 4H-yhdis­­tyk­­sen perin­tei­nen las­kiais­rie­han kou­lun mäes­sä. LC:n tel­tal­la oli läm­min­tä mehua tar­jol­la, myyn­nis­sä mak­ka­raa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­rit­tal­la aitoa poroa­jo­jen tun­nel­maa

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Nuo­rit­tan Saa­ri­suol­la vii­let­ti hel­mi­kuun puo­li­vä­lin poroa­jois­sa 114 poroa eri puo­lil­ta laa­jaa poron­hoi­toa­luet­ta. Sää suo­si reip­paas­ti yli 800.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus