Yli­kii­min­ki

Hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­piin sel­vä lisäys, sor­sa­jah­ti alkoi vii­kon­lop­pu­na

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt tule­van met­säs­tys­kau­den hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­vat. Syk­syn ja tal­ven jah­deis­sa on käy­tös­sä 52 771 pyyn­ti­lu­paa hir­vel­le, 36 191 val­ko­hän­tä­peu­ral­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set fuusioi­tu­vat

Auli Haa­pa­la Oulun seu­tu Oulun seu­dun, Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot ovat päät­tä­neet yhdis­ty­mi­ses­tä. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot päät­ti­vät fuusios­ta tahoil­laan vii­me.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­sän­hoi­to­y­dis­tyk­set fuusioi­tu­vat

Oulun seu­tu Oulun seu­dun, Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot ovat päät­tä­neet yhdis­ty­mi­ses­tä. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot päät­ti­vät fuusios­ta tahoil­laan vii­me kes­ki­viik­ko­na. Pää­tök­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Tänään leh­den välis­sä on ilmes­ty­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pömi­lä sai uuden katon

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Nuo­rit­tan Nuor­si­so­seu­ran seu­ran­ta­lo ”Pömi­lä” sai raken­nuk­sen van­hal­le puo­len uuden katon vii­me sun­nun­tai­na. Ahke­rat tal­koo­lai­set kun­nos­ta­vat seu­ran­ta­loa, jon­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVii­ni­vaa­ran vede­no­tol­le ei tule myön­tää lupaa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Var­­si­­nais-Suo­­men ELY-kes­­kus tote­aa poh­ja­ve­den­ot­to­hank­keen hei­ken­tä­vän mer­kit­tä­väs­ti luon­toar­vo­ja. ELY-kes­­kus tote­aa ympä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le anta­mas­saan Vii­­ni­­vaa­­ra-lausun­­nos­­sa, että han­ke Vii­ni­vaa­ras­sa vai­kut­tai­si mer­kit­tä­väs­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hupai­sat Terwas­hiih­dot Pyl­kö­na­hol­la

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­tiin kuk­ka­me­kois­sa ja rip­pi­pu­vuis­sa Terwas­hiih­to­jen mer­keis­sä osa­na Ter­­vas­­Tii­­ma-vii­­kon ohjel­maa. Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui lähes.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­vas­Tii­ma-perin­ne­viik­ko jat­kuu

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­gin Ter­­vas­­Tii­­ma-perin­­ne­­vii­­kon ter­va­hau­dan syty­ty­sil­ta sai tänä vuon­na eri­koi­sen kään­teen, kun ter­va­hau­taa ei voi­tu­kaan sytyt­tää ran­kan ukkos­kuu­ron tuo­man mär­kyy­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus