Yli-Ii

Aikuis­ten ham­mas­hoi­to Aapis­tiel­le tam­mi­kuus­sa

Teea Tun­tu­ri Oulu Ensi vuo­den tam­mi­kuun 8. päi­väs­tä alkaen Oulun kau­pun­gin ter­vei­den aikuis­ten suun ter­vey­den­huol­to koko­nai­suu­te­na kes­ki­te­tään Aapis­tiel­le, jos­sa kym­me­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Värk­kää­mö avat­tiin Yli-Iin kou­lul­la

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Yli-Iin kou­lul­la jär­jes­te­tiin tors­tai­na opet­ta­jil­le suun­nat­tu mini­kon­fe­rens­si ja STEM-värk­­kää­­mön ava­jai­set, jos­sa esi­tel­tiin kou­lun moni­puo­lis­ta tek­no­lo­giao­saa­mis­ta. Värk­kää­mös­sä oppi­laat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iijoen vesi­voi­ma­lai­tos­ten kala­ta­lous­vel­voit­tei­siin hae­taan muu­tos­ta

Ran­ta­poh­ja Kala­ta­lous­vi­ran­omai­se­na Poh­­jois-Suo­­mes­­sa toi­mi­va Lapin ELY-kes­­kus on jät­tä­nyt tänään Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon hake­muk­sen Iijoen Raa­sa­kan, Maa­lis­maan, Kie­ri­kin, Pah­ka­kos­ken ja Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tos­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Talous kas­vaa, työt­tö­myys pii­naa

Suo­men talou­den nousu näkyy sel­väs­ti jo työt­tö­myys­lu­vuis­sa. Ete­läi­ses­sä ja län­ti­ses­sä Suo­mes­sa on pai­koin jo työ­voi­ma­pu­laa. Poh­jan­maan ELY:n alu­eel­la työt­tö­myys­pro­sent­ti on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi navet­ta saa­tiin käyt­töön

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Lähes 90-vuo­­tias Kaa­ro­lan tila on kas­va­nut 2000-luvul­­la suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Nyt val­mis­tu­nut­ta 187-paik­­kais­­ta nau­ta­kas­vat­ta­moa on suun­ni­tel­tu pit­kään. – Haim­me täl­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJak­ku­ky­län hau­taus­maa luo­vu­tet­tiin Iin seu­ra­kun­nal­le

Ran­ta­poh­ja Yli-Ii Jak­ku­ky­läs­sä vie­tet­tiin tiis­­tai-ilta­­na hau­taus­maan 80-vuo­­tis­­juh­­la ja hau­taus­maan juh­lal­li­nen luo­vu­tus Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäl­tä Iin seu­ra­kun­nal­le. Oulu­joen seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­ra Ant­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­vi­ren­kai­den käyt­tö­ai­kaan ehkä muu­tok­sia

Ran­ta­poh­ja Tal­vi­ren­kaat kan­nat­taa vaih­taa alle ajo­ke­lin mukaan, eikä kalen­te­riin tui­jot­ta­mal­la. Tal­vi­ren­gas­pak­ko on voi­mas­sa jou­­lu-, tam­­mi- ja hel­mi­kuus­sa. Nas­ta­ren­kai­ta saa käyt­tää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus