Yli-Ii

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la Yli-Iis­sä: Kun­tou­tusuu­dis­tus edis­tää yhden­ver­tai­suut­ta

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Mis­sä vain sosi­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri kul­kee, puhee­nai­heek­si nousee sosi­aa­­li- ja ter­­veys- sekä maa­kun­ta­uu­dis­tus. Yli-Iis­­sä Pirk­ko Mat­ti­la on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aikuis­ten ham­mas­hoi­to Aapis­tiel­le tam­mi­kuus­sa

Teea Tun­tu­ri Oulu Ensi vuo­den tam­mi­kuun 8. päi­väs­tä alkaen Oulun kau­pun­gin ter­vei­den aikuis­ten suun ter­vey­den­huol­to koko­nai­suu­te­na kes­ki­te­tään Aapis­tiel­le, jos­sa kym­me­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Värk­kää­mö avat­tiin Yli-Iin kou­lul­la

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Yli-Iin kou­lul­la jär­jes­te­tiin tors­tai­na opet­ta­jil­le suun­nat­tu mini­kon­fe­rens­si ja STEM-värk­­kää­­mön ava­jai­set, jos­sa esi­tel­tiin kou­lun moni­puo­lis­ta tek­no­lo­giao­saa­mis­ta. Värk­kää­mös­sä oppi­laat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIijoen vesi­voi­ma­lai­tos­ten kala­ta­lous­vel­voit­tei­siin hae­taan muu­tos­ta

Ran­ta­poh­ja Kala­ta­lous­vi­ran­omai­se­na Poh­­jois-Suo­­mes­­sa toi­mi­va Lapin ELY-kes­­kus on jät­tä­nyt tänään Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon hake­muk­sen Iijoen Raa­sa­kan, Maa­lis­maan, Kie­ri­kin, Pah­ka­kos­ken ja Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tos­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Talous kas­vaa, työt­tö­myys pii­naa

Suo­men talou­den nousu näkyy sel­väs­ti jo työt­tö­myys­lu­vuis­sa. Ete­läi­ses­sä ja län­ti­ses­sä Suo­mes­sa on pai­koin jo työ­voi­ma­pu­laa. Poh­jan­maan ELY:n alu­eel­la työt­tö­myys­pro­sent­ti on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi navet­ta saa­tiin käyt­töön

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Lähes 90-vuo­­tias Kaa­ro­lan tila on kas­va­nut 2000-luvul­­la suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Nyt val­mis­tu­nut­ta 187-paik­­kais­­ta nau­ta­kas­vat­ta­moa on suun­ni­tel­tu pit­kään. – Haim­me täl­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus