Yli-Ii

Ver­kos­ta vai kivi­ja­las­ta?

Kehu­vat verk­ko­kau­pas­ta osta­mis­ta vai­vat­to­mak­si ja edul­li­sek­si­kin. Oman koke­muk­se­ni perus­teel­la toh­din olla eri miel­tä. Ereh­dyin hank­ki­maan joi­ta­kin aiko­ja sit­ten juok­su­ken­gät ver­kos­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vapaa­eh­tois­työ­tä kodit­to­mien eläin­ten hyväk­si

Auli Haa­pa­la Ii Kak­si vuot­ta sit­ten perus­tet­tiin Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­le PoPo­­Pet-yhdis­­tys, joka toi­mii vapaa­eh­tois­voi­min kodit­to­mien ja hylät­ty­jen eläin­ten aut­ta­mi­sek­si. Yhdis­tys toi­mii.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­ta­po­ruk­ka lähes­tyy lop­pusuo­raa

Ran­ta­poh­jan oma lii­kun­tayh­tei­sö eli Poruk­ka liik­keel­le! -väki on pää­se­mäs­sä mar­ras­kui­ses­sa suo­ri­tuk­ses­saan lop­pusuo­ran alkuun. Aivan vii­mei­nen pin­kai­su ei ole käyn­nis­sä, sil­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la Yli-Iis­sä: Kun­tou­tusuu­dis­tus edis­tää yhden­ver­tai­suut­ta

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Mis­sä vain sosi­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri kul­kee, puhee­nai­heek­si nousee sosi­aa­­li- ja ter­­veys- sekä maa­kun­ta­uu­dis­tus. Yli-Iis­­sä Pirk­ko Mat­ti­la on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Värk­kää­mö avat­tiin Yli-Iin kou­lul­la

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Yli-Iin kou­lul­la jär­jes­te­tiin tors­tai­na opet­ta­jil­le suun­nat­tu mini­kon­fe­rens­si ja STEM-värk­­kää­­mön ava­jai­set, jos­sa esi­tel­tiin kou­lun moni­puo­lis­ta tek­no­lo­giao­saa­mis­ta. Värk­kää­mös­sä oppi­laat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus