Yli-Ii

Pas­sa­tin tari­nal­le sopui­sa pää­tös

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-Ii Talon savu­pii­pun pääl­le Yli-Iis­­sä nos­tet­tu hen­ki­lö­au­to las­ket­tiin tors­­tai-ilta­­päi­­vä­­nä nos­tu­ril­la alas. Vii­kol­la ylei­sön ja median kiin­nos­tuk­sen koh­teek­si pää­ty­neen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tule­vien iiläis­ten äänet Oulun ehdok­kail­le

Jak­ku­ky­lä­läi­set äänes­tä­vät eri­koi­ses­sa tilan­tees­sa Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Näil­lä näky­min Jak­ku­ky­lä on osa Iitä vuo­den 2018 alus­ta alkaen. Kun­ta­vaa­leis­sa kylä­läi­set tipaut­ta­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Auto savu­pii­pun pääl­lä Yli-Iis­sä

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-ii Yli-Iis­­sä Kar­ja­lan­tiel­lä häm­mäs­tel­tiin kes­ki­viik­ko­na ehkä ame­rik­ka­lai­seen elo­ku­vaan sopi­vaa näkyä: far­ma­ri­au­to tönöt­tää talon savu­pii­pun pääl­lä. Oulun polii­si­lai­tos sai asias­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eläi­met val­taa­vat Luon­to-Olo­huo­neen

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Yli-Iis­­sä sijait­se­va Luon­­to-Olo­­huo­­ne mää­rit­te­lee itsen­sä monia­lay­ri­tyk­sek­si, ja sitä se toti­ses­ti onkin. Yri­tys tar­jo­aa jo ennes­tään majoi­tus­ta, kam­paa­mo­pal­ve­lui­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-iiläis­ten vesi puh­dis­tuu uusin mene­tel­min

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Kyrön­nie­men kalk­kial­ka­loin­ti­lai­tok­sel­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia tiis­tai­na. Raken­nus­työt alkoi­vat loka­kuus­sa. Huh­ti­kuus­sa alkaa lai­tok­sen koe­käyt­tö ja kesä­kuus­sa kai­ken pitäi­si olla.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Ii King­sin jouk­kue­pe­li timant­tis­ta

Aap­po Räi­hä Yli-Ii Yli-Iin kau­ka­lo­pal­lo -puu­laa­kin kil­pa­sar­ja pelat­tiin lau­an­tai­na 18.2. Aamu­loh­kos­sa kamp­pai­li­vat nel­jä piin­ko­vaa jouk­kuet­ta: iiläi­set IKP Dream Team ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­min­gin­tien paran­ta­mis­han­ke ete­nee

Inke­ri Har­ju Yli-Ii/­­Kii­­min­­ki Jo pit­kään vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja tur­hau­tu­mis­ta aiheut­ta­nut maan­tie 849 välil­lä Kii­­min­­ki-Yli-Ii kun­nos­te­taan vih­doin kaut­taal­taan. Tiis­tai­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan elin­­kei­­no- lii­ken­ne.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iso­kan­kaan säh­kö­ase­ma tur­vaa toi­min­ta­var­muu­den

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Iso­kan­kaan säh­kö­lai­tok­sen val­mis­tu­mi­nen Maa­lis­maa­han tus­kin jäi yhdel­tä­kään pai­kal­li­sel­ta huo­maa­mat­ta. Laa­jat maan­ra­ken­nus­työt, säh­­kö- ja asen­nus­työt sekä val­ta­van muun­ta­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus