Ajan­koh­tais­ta

Kor­jaus

Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin eilen 7.6. Iin Yli­ran­nan kou­lun käyt­tö­kiel­los­ta. Jutus­sa ker­ro­taan, että Iin kun­nan vs. ope­tus­pääl­lik­kö Tais­to Soi­ni­nen sanoo oppi­lai­den oireil­leen…

Lue lisää

Yli­no­peuk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

Kol­mi­kymp­pi­nen Oulu­lais­mies jäi kiin­ni huo­mat­ta­vas­ta yli­no­peu­des­ta Oulun­tiel­lä Yli­kii­min­gis­sä kes­ki­viik­ko­na ilta­päi­väl­lä kel­lo 18 aikoi­hin. Mie­hen kul­jet­ta­mal­le moot­to­ri­pyö­räl­le mitat­tiin kah­dek­san­kym­pin rajoi­tusa­lu­eel­la 151…

Lue lisää

Avo­tu­len­te­ko­kiel­to kumot­tiin

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tos on kumon­nut aiem­min mää­rää­män­sä kiel­lon avo­tu­len­teos­ta, joka oli­si jat­ku­nut 11.6. saak­ka. Kos­ka sää­ti­la muut­tui satei­sek­si, kiel­toa ei ole…


Yli­ran­nan kou­lu käyt­tö­kiel­toon

Iin Yli­ran­nan kou­lul­la ei voi­da jär­jes­tää ope­tus­ta ensi syk­sy­nä. Kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt sul­kea kou­lun tois­tai­sek­si kou­lun sisäil­maon­gel­mien takia. Kou­lu ei Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­tar­kas­ta­jan lausun­non mukaan täl­lä het­kel­lä ole tur­val­li­nen työym­pä­ris­tö.
Kala­tie Iijoen luon­no­nuo­maan avat­tiin

Iijoen van­has­sa luon­no­nuo­mas­sa Iis­sä sijait­se­va Uis­ka­rin kala­tie­a­vat­tiin nousu­ka­loil­le tiis­tai­na. Tänä kesä­nä jän­ni­te­tään, miten lohi, tai­men, kesä­sii­ka ja nah­kiai­nen innos­tu­vat nouse­maan uomaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


San­ta­hol­man piip­pu pure­taan

Oulun kau­pun­gin yhdy­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na, että lau­ta­kun­ta hakee San­ta­hol­man pii­pul­le pur­ku­lu­paa raken­nus­val­von­ta­vi­ras­tol­ta. Samal­la yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut val­tuu­te­taan tilaa­maan pur­ku­työ, kun…