Ajan­koh­tais­ta

Viih­de­piik­ka­rit tulee taas

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la nais­kuo­ro Viih­de­piik­ka­reil­la on jäl­leen täy­si meno pääl­lä. Työs­tet­tä­vä­nä on uusi prog­gis “Pat­ro­nen Piik­ka­reis­sa”, joka läväh­tää haus­kut­ta­maan ylei­söä Teat­te­ri Rios­sa Oulus­sa 8. tou­ko­kuu­ta. Kuten esi­tyk­sen nimes­tä voi pää­tel­lä, muka­na on hau­ki­pu­taa­lai­nen stand up -koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen, joka lyö hynt­tyyt yhteen Viih­de­piik­ka­rei­den kans­sa nyt tois­ta ker­taa yhtei­sen esiin­ty­mi­sen mer­keis­sä. Aiem­mas­ta yhteis­esi­tyk­ses­tä Hau­ki­pu­taal­la Nyy­man­nis­sa pari vuot­ta sit­ten jäi molem­min­puo­li­nen kuti­na.

Lue lisää

Roh­keas­ti viih­teel­le

Hau­ki­pu­taa­lai­nen nais­kuo­ro Viih­de­piik­ka­rit har­joit­te­lee vim­mal­la kevään esi­tys­tään “Pat­ro­nen Piik­ka­reis­sa”. Luvas­sa on haus­kaa ja viih­dyt­tä­vää menoa laval­la hau­ki­pu­taa­lai­sen stand up -koo­mi­kon…

Lue lisää

Hyvä yhteis­hen­ki on kylä­kir­jan salai­suus

Joki­ky­län kylä­ta­lol­la käy vil­kas ja iloi­nen puheen­so­ri­na. Enti­sen Joke­lan kou­lun luok­ka­huo­nee­seen on katet­tu täy­te­kak­ku­kah­vit — on aihet­ta juh­laan! Joki­ky­län kylä­his­to­ria­pii­rin suur­han­ke, kylä­kir­ja “Sisul­la ja Sydä­mel­lä” on juu­ri ilmes­ty­nyt. Käsis­sä on 530-sivui­nen opus, joka sisäl­tää haas­tat­te­lui­hin ja muis­ti­tie­toon perus­tu­via ker­to­muk­sia ja kuvauk­sia Joki­ky­län, Tai­pa­leen­ky­län ja Onka­mon kylien elä­mäs­tä pää­osin ajal­ta 1920–1970.Kyläkirjan teki­jä­kaar­tiin kuu­luu 19 jäsen­tä, vie­ras­ky­näi­li­jöi­tä sekä lukui­sa jouk­ko tie­to­ja ja valo­ku­via anta­nei­ta kylä­läi­siä. Kylä­kir­jaa on jo ehdit­ty lukea ahke­ras­ti ja se niit­tää kii­tok­sia.– Lop­pu­tu­los yllät­ti mei­dät teki­jät­kin, sanoi kylä­kir­jan toi­mit­ta­mi­ses­ta vas­tan­nut H. Tapio Han­he­la.


Ehdok­kaan valin­ta oli help­poa

Eilen käyn­nis­ty­nyt edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi hyvin vilk­kaas­ti. Hau­ki­pu­taan ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la oli heti alkuun pit­kät jonot.
Toi­mit­ta­jal­ta: Taas humah­taa

Maa­ta näyt­tää, humah­taa. Jout­sen, töyh­tö­hyyp­pä, puo­li kuu­ta peip­po­ses­ta. Kuraa ohi aja­vas­ta autos­ta, koi­ran­kak­ka, katu­pö­ly. Onpa likai­set ikku­nat. Kuk­ka­mul­lan vaih­to, sie­men­pus­sit,…


Pit­saa kuin liu­ku­hih­nal­ta

Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä ja monin­ker­tai­nen alan­sa MM-mita­lis­ti Kat­ja Körk­kö lupa­si taan­noin juh­lis­taa tämän­vuo­ti­sia kil­pai­lusaa­vu­tuk­si­aan tar­joa­mal­la Iin liik­kees­sään tuhat ilmais­ta Special Ope­ra -pit­saa.