Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 8.1.2023

Kysy­myk­set

 1. Min­kä alan kuu­lui­suus oli aikoi­naan Nii­lo Yli-Vainio?
 2. Mikä maa aloit­ti vuo­den alus­ta puo­li­vuo­ti­sen kau­den EU:n puheenjohtajana?
 3. Kuka on sanoit­ta­nut F.E. Sil­lan­pään marssilaulun?
 4. Min­kä maan pää­kau­pun­ki on maa­il­man ete­läi­sin pääkaupunki?
 5. Min­kä nimi­siä kun­toi­li­joi­ta oli eni­ten Ran­ta­poh­jan Poruk­ka liik­keel­le ‑kam­pan­jas­sa? a) Aal­to, b) Huru, s) Les­ke­lä, d) Mäkelä
 6. Mon­ta­ko aitaa/rata on ylei­sur­hei­lun aitajuoksuissa?
 7. Nimeä kol­me Euroo­pan pää­kau­pun­kia, jot­ka alka­vat R:llä
 8. Mikä Tsai­kovs­kin oop­pe­ra löy­tyy kort­ti­pa­kas­ta ja on tär­keä kort­ti (Mus­ta) Mai­ja ‑pelis­sä
 9. Mitä/mikä on rospuutto?
 10. Kuka esiin­tyi ensim­mäi­se­nä suo­ma­lai­se­na hen­ki­lö­nä pos­ti­mer­kis­sä? a) Alek­sis Kivi, b) Elias Lönn­rot, c) J.L. Rune­berg, d) J.W. Snellman

 

Vas­tauk­set

 1. Saar­naa­ja ja evankelista
 2. Ruot­si
 3. oli vähän kom­pa: F.E. Sillanpää
 4. Uuden See­lan­nin Wellington
 5. c) Les­ke­lä 10
 6. Kym­me­nen
 7. Reyk­ja­vik, Rii­ka, Rooma
 8. Pata­rou­va
 9. Keli­rik­ko
 10. b) Elias Lönnrot