Kello

Koro­na näkyy myös kou­lu­po­lii­sin työssä

Yli­kons­taa­pe­li Mer­ja Rasin­kan­gas sekä van­hem­pi kons­taa­pe­li Jark­ko Käh­kö­nen toi­mi­vat kou­lu­po­lii­sei­na Oulus­sa ja ympä­ris­tö­kun­nis­sa, tär­keim­pä­nä työ­teh­tä­vä­nä on ennal­ta ehkäi­se­vä toi­min­ta koulumaailmassa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPie­nel­tä­kin pai­kal­ta voi pon­nis­taa musiik­ki­maa­il­man huipulle


Suo­mea
tou­ko­kuus­sa Ams­ter­da­mis­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä Euro­vii­suis­sa edus­ta­va Blind Chan­nel ‑yhtye pal­kit­tiin Oulus­sa lois­ta­vas­ta suo­ri­tuk­ses­taan. Oulun kau­pun­ki perus­taa yhtyeen nimeä kan­ta­van sti­pen­di­ra­has­ton, arvol­taan 2000 euroa. Pal­kin­toa vas­taa­not­ta­mas­sa oli­vat yhtyeen jäse­nis­tä Olli Mate­la, Niko Vil­helm, Joo­nas Por­ko ja Alek­si Kau­nis­ve­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJouk­koal­tis­tu­mi­nen Kel­lon koulussa

Kah­des­ta mah­dol­li­ses­ta jouk­koal­tis­tu­mi­ses­ta kou­luis­sa tie­do­tet­tiin lau­an­tai­na. Jouk­koal­tis­tu­mi­sia on voi­nut tapah­tua Kel­lon ala­kou­lun puo­lel­la ja Maik­ku­lan ala­kou­lus­sa. Altis­tu­nei­siin tai hei­dän huoltajiinsa…