Teko­ä­ly – työ­vä­li­ne joka mul­lis­taa myös opetuksen

Tekoäly tulee muuttamaan myös opetuksen ja tekoälyn ymmärtämistä odotetaan myös opettajilta.Tekoäly tulee muuttamaan myös opetuksen ja tekoälyn ymmärtämistä odotetaan myös opettajilta. Kuva: KTStock

Teko­ä­lys­tä on tul­lut jo osa monen arkea ja se yleis­tyy myös ope­tuk­ses­sa ja eri­tyi­ses­ti ope­tuk­sen ja ope­tus­ma­te­ri­aa­lien visua­li­soin­nis­sa. Ope­tusa­lan ammat­ti­lai­set näke­vät teko­ä­lyn mah­dol­li­suu­te­na ja opet­ta­jil­ta odo­te­taan aina­kin sitä, että he tie­tä­vät mitä teko­ä­ly on ja miten sitä voi ope­tuk­ses­sa hyödyntää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus