Ii

Iiläis­yri­tyk­sen joh­ta­ja pal­kit­tiin par­haa­na pomo­na

Ran­ta­poh­ja Elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Ete­ra pal­kit­si Poh­­jois-Suo­­men par­haa­na pomo­na iiläis­yri­tyk­sen Poh­jan­Te­ko Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Joo­na Öster­ber­gin. Ete­ran Ilmian­na paras pomo -kil­pai­lus­sa kuka tahan­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin Valin­ta­ta­los­ta tulee K-mar­ket

Rit­va Piri Ruo­ka­kes­kon han­kit­tua Suo­men Lähi­kaup­pa Oy:n omis­tuk­seen­sa vel­voit­ti Kil­­pai­­lu- ja Kulut­ta­ja­vi­ras­to KKV Ruo­ka­kes­kon myy­mään osan alu­eel­li­sis­ta Suo­men Lähi­kau­pan myy­mä­löis­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hilk­ka Kal­lio­rin­ne Iin val­tuus­toon

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­sen pai­kan saa sit­ten­kin vasem­mis­to­lii­ton Hilk­ka Kal­lio­rin­ne. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti vii­me kes­ki­vii­kon kokouk­ses­saan vir­heel­li­ses­ti pai­kan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­mek­ko ylle ja koh­ti saa­ri­lo­maa

Lee­na Taka­luo­ma, Ii Pää­siäi­sen aikaan lam­po­lois­sa ele­tään uuden elä­män ja tule­van kesän tun­nel­mis­sa. Uuhet on val­mis­tet­tu meneil­lään ole­vaan karit­soin­tiin kerit­se­mäl­lä ne.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pää­siäis­vael­luk­sel­la pää­siäi­sen tapah­tu­mat tutuk­si

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Ii Iin seu­ra­kun­ta jär­jes­ti jo perin­tei­sen pää­siäis­vael­luk­sen tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na. Tiis­tai­päi­vän per­­he- ja päi­vä­ker­ho­lais­ten ja per­hei­den pää­siäis­vael­lus koko­si kym­me­niä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin vii­mei­nen val­tuus­to­paik­ka vih­reil­le

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­nen paik­ka meni vih­rei­den Aila Paa­sol­le. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta on vah­vis­ta­nut vaa­lien tulok­sen het­ki sit­ten.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­­kai­­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus