Sah­ra­mi bän­di­ki­san voit­toon Jää­lis­sä, ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty kil­pai­lu sai suu­ren suo­sion

Bändikisan voittaja Sahrami. Laulaja Leena Heikkinen, kitara Jukka Kurttila sekä Pekka Autio, basso Ari Vimpari ja rummut Marko Annunen.

Oulun seu­dun aloit­te­le­vil­le bän­deil­le suun­nat­tu kil­pai­lu sai sekä bän­deil­tä että ylei­söl­tä lois­ta­van vas­taan­o­ton. Jää­lin ravin­to­la Bume­ran­gi täyt­tyi ääri­ään myö­ten ja ylei­söä oli jonok­si asti, kun kuusi finaa­liin valit­tua bän­diä aloit­ti­vat kil­pai­lue­si­tyk­sen­sä. – Kaik­ki oli­vat jär­jes­te­lyi­hin tosi tyy­ty­väi­siä ja toi­voi­vat, että tapah­tu­mal­le saa­daan jat­koa­kin, ker­too Bume­ran­gin Juk­ka-Pek­ka Pih­la­ja. Finaa­libän­dit oli­vat oulu­lai­set Sah­ra­mi, Kami­kat­se­kon­tak­ti, Fatal Effect, Lost…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus