Kor­ven­ky­län alu­een kol­man­nen vai­heen raken­ta­mi­nen alkaa joulukuussa

Katu­jen ja vesi­huol­lon raken­ta­mi­sen kol­man­nen vai­heen työt alka­vat Kor­ven­ky­läs­sä jou­lu­kuus­sa. Ura­koit­si­ja­na toi­mii VRJ Poh­jois-Suo­mi Oy. Työt alka­vat Jou­lu­kuus­sa pui­den pois­tol­la ja ura­kan val­mis­te­le­vil­la töil­lä. Työt kes­tä­vät elo­kuul­le 2024.

Urak­ka sisäl­tää Ala­mik­ke­län­tien, Hulik­ka­tien ja Kousa­tien sekä Väli­ky­län­tien osan sanee­rauk­sen sekä Karah­vi- ja Pika­ri­tien raken­ta­mi­sen. Ura­kas­sa raken­ne­taan myös jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn väy­liä sekä Jää­li­no­jan ylit­tä­vä silta.

Katu­jen raken­nus­töi­den yhtey­des­sä alu­eel­la sanee­ra­taan ja raken­ne­taan myös vesi­huol­to, valais­tus sekä säh­kö- ja tie­to­lii­ken­ne­verk­ko­ja. Raken­ta­mi­nen voi vai­kut­taa väliai­kai­ses­ti myös kuntopolun/hiihtoladun käyttöön.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.