Jää­lin kou­lun vii­mei­set jou­lu­juh­lat

Jää­lin kou­lun vii­meis­tä jou­lu­juh­laa vie­tet­tiin tiis­tai­na musii­kin ja yhdes­sä­olon sekä -teke­mi­sen tee­mal­la. Tun­nel­ma oli hai­kea, mut­ta onnel­li­nen, sil­lä uusi kou­lu­ra­ken­nus val­mis­tuu sisäil­maon­gel­mai­sen tilal­le osak­si Lai­va­kan­kaan moni­toi­mi­ta­loa. Jou­lu­juh­las­sa kou­lun his­to­ri­aa nos­tet­tiin esiin kaik­kien kou­lus­sa reh­to­rei­na toi­mi­nei­den jou­lu­muis­toi­na. Oppi­laat oli­vat haas­ta­tel­leet Ant­ti Rau­tio­ta, Mark­ku Väi­säs­tä, Juha Ahoa, Pasi Mäki­ky­röä ja Arto Tik­kas­ta videol­le, joka näy­tet­tiin juh­las­sa musii­kin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus