Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä pal­jon ohjel­maa Vanhustenviikolla

Van­hus­ten­vii­kon viet­to käyn­nis­tyy Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä sun­nun­tai­na mes­sul­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­kois­sa sekä Väli-Olha­van seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Iis­sä mes­su on kel­lo 10, Kui­va­nie­mel­lä kel­lo 12 ja Väli-Olha­vas­sa kel­lo 18. Kai­kis­sa niis­sä juo­daan myös kirkkokahvit.

Maa­nan­tai­na jär­jes­te­tään kel­lo 14–16 entis­ten nuor­ten nuok­ka­ri IisiA­ree­nan nuo­ri­so­ta­los­sa. K65-nuok­ka­ril­la voi muun muas­sa pela­ta tup­pia tai pleik­ka­ria, tans­sia tai juo­da pullakahvit.

Tiis­tai-ilta­na kel­lo 18 Nät­te­po­ris­sa jär­jes­te­tään soi­va luen­to Oulun seu­dun kan­san­pe­rin­ne­musii­kis­ta. Tilai­suut­ta voi kat­soa myös etä­kat­so­mos­ta Kui­va­nie­men Ase­man lii­kun­ta­sa­lin kerhohuoneella.

Kes­ki­viik­ko­na Iin Lau­lu­pe­li­man­nit lau­lat­taa Emmin­tu­van väkeä Iis­sä. Kui­va­nie­mel­lä puo­les­taan jär­jes­te­tään kel­lo 12.30 lii­kun­ta­päi­vä Ase­man liikuntahallilla.

Tors­tai­na kel­lo 13 on vuo­ros­sa perin­tei­nen elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen yhteis­tem­paus, lii­kun­ta- ja ulkoi­lu­päi­vä Illin­saa­res­sa. Ohjel­mas­sa on liik­ku­mi­sen lisäk­si sahan ja kita­ran soit­toa ja yhteislaulua.

Per­jan­tai­na Iin Lau­lu­pe­li­man­nit käy lau­lat­ta­mas­sa Kui­va­nie­men hoi­va- ja pal­ve­lua­sun­to­jen väkeä.

Lau­an­tai-ilta­na kel­lo 19 Kui­va­nie­men seu­ran­ta­lol­la näh­dään Tor­nion Kran­ni­teat­te­rin esi­tys nimel­tä Kesähellu.

Van­hus­ten­vii­kon päät­teek­si sun­nun­tai­na 10.10. kel­lo 14 jär­jes­te­tään Val­ta­rin kou­lun salis­sa Syys­soit­to, jos­sa on tar­jol­la musiik­kia monipuolisesti.