Egot­ri­pin ja Iivon yhteys mie­ti­tyt­ti Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­san poh­ti­jat kyn­si­vät kovas­ti kor­val­lis­ta miet­ties­sään Iivo Nis­ka­sen ja Egot­ri­pin yhteyt­tä. Itä­maan tie­tä­jil­le sat­tui yhden­lai­sen ennä­tyk­sen ilta. Jouk­kue ker­ke­si vaih­taa ison jou­kon oikei­ta vas­tauk­sia vää­räk­si. Kyse­li­jä lupau­tui taka­va­ri­koi­maan ensi ker­ral­la pyy­he­ku­mit. Toki oikei­ta­kin jäi jäl­jel­le, hel­me­nä Arto Tiai­sen olym­pia­mi­ta­li, Bör­je Sal­min­gin kuva  sekä korea­lai­nen ja japa­ni­lai­nen pop-musiik­ki. Vih­jeet tök­ki­vät, kuten Saa­ris­to­lai­sil­la­kin, jot­ka  kun­nos­tau­tui­vat tie­tä­mäl­lä Paats­joen ohel­la puu­tar­ha­ton­tun ja sepa­raat­to­rin koti­maan. Sac­her-kakun hil­lo, Naton pää­ma­jan paik­ka  ja arvaus WC-pape­ri­rul­lien kulu­tuk­ses­ta toi­vat pin­no­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus