Oulu-lai­va sei­laa rak­kau­des­ta mereen

Haukiputaan ja Iin edustallakin seilaava Oulu-laiva on yksi alueen merellisyyttä ylläpitävistä aluksista. Laivan omistavaan Merellinen Oulu ry:hyn kuuluu useita Rantapohjan alueen asukkaita. Lauantaina Oulu-laivalla tehtiin Suomen Majakkaseuran matka, jolla tutustuttiin alueen merimerkkeihin sekä Iin Röyttään. Röytässä Oulu-Laiva ei kuitenkaan pääse etenemään laituriin asti.

Aamu­hä­mä­ris­sä vii­me lau­an­tai­na Oulun Top­pi­lan­sal­men lai­tu­ris­sa ollees­sa Oulu-lai­vas­sa kävi jo täy­si tohi­na. Lai­val­la yöpy­neet Suo­men Majak­ka­seu­ran ret­kei­li­jät naut­ti­vat lai­van salon­gis­sa aamu­pa­laa. Lai­van mie­his­tö toi­mit­ti kukin omia sovit­tu­ja teh­tä­vi­ään. Täl­lä mat­kal­la kone­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Mat­ti Teräs kut­sui ennen lai­van läh­töä kur­kis­ta­maan konehuoneeseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus