Näl­kä­päi­vä­ke­räys alkaa tänään

Nälkäpäivän lipaskerääjät ilmestyvät tänään kyläkuvaan. Kuva: Punainen RistiNälkäpäivän lipaskerääjät ilmestyvät tänään kyläkuvaan. Kuva: Punainen Risti

Punai­sen Ris­tin Näl­kä­päi­vän lipas­ke­räys käyn­nis­tyy tänään tors­tai­na ja jat­kuu lau­an­tai­hin saak­ka. Näl­kä­päi­vä on Suo­men Punai­sen Ris­tin suu­rin vuo­sit­tai­nen keräys, johon osal­lis­tuu run­saas­ti vapaaehtoisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus