Jär­vien vuo­ta­vat sään­nös­te­ly­pa­dot kun­toon Olhavassa

Vedenpinta on Keskimmäisessä Pihlajajärvessä laskenut liki metrin normaalia alemmas munkin vuotamisen takia.Vedenpinta on Keskimmäisessä Pihlajajärvessä laskenut liki metrin normaalia alemmas munkin vuotamisen takia.

Olha­van seu­dul­la sijait­se­vat Alim­mai­nen, Kes­kim­mäi­nen ja Ylim­mäi­nen Pih­la­ja­jär­vi otet­tiin kalan­vil­je­lys­käyt­töön 1970-luvun alus­sa, jol­loin nii­hin myös raken­net­tiin sään­nös­te­ly­pa­dot, munkit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus