Kau­pun­gin osal­li­suus­toi­min­ta etsii uusia uria – Alu­eel­li­set puheen­joh­ta­jat toi­vo­vat omia asu­ka­sil­to­ja sekä koordinaattoreita

Alueelliset asukasillat ja koordinaattorit nähdään tarpeellisina. Nyt alueilla odotetaan, milloin päästään jälleen järjestämään asukasiltoja paikan päällä, kuten Jäälissä viime helmikuussa. Toiveissa on myös etäasukasiltoja sekä hybridiasukasiltoja, joissa tilaisuuteen olisi mahdollisuus osallistua joka paikan päällä tai etänä. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun suur­alueil­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la huo­les­tut­tiin, kun itäi­sen alu­een eli Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Jää­lin ja Yli-Iin osal­ta pois­tui kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­ta alu­eel­li­nen kun­ta­lais­koor­di­naat­to­ri. Yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka rau­hoit­te­lee, että mitään syy­tä huo­leen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus