Praa­van sata­maan lisää vene- ja autopaikkoja

Praavan sataman laajennustyöt aloitettiin viime viikon maanantaina. (Kuva: Seppo Paakkola)Praavan sataman laajennustyöt aloitettiin viime viikon maanantaina. (Kuva: Seppo Paakkola)

Praa­van sata­maan tulee lisää vene­paik­ko­ja ja auto­jen park­ki­ti­laa, kun sata­man van­ha kala-allas muu­te­taan pien­ve­ne­sa­ta­mak­si. Maan­siir­to­työt sata­mas­sa alkoi­vat vii­me viikolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus