ELY-kes­kus sel­vit­tää mah­dol­lis­ta vesis­tö­hait­taa Taskisenrannassa

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus sel­vit­tää mah­dol­lis­ta vesis­tö­hait­taa Tas­ki­sen­ran­nas­sa Oulus­sa. ELY-kes­kuk­sel­le on teh­ty vesis­tö­hait­tail­moi­tus 22.3. Tas­ki­sen­ran­nan ja Kui­vas­me­ren alu­eel­ta. Alu­eel­la on teh­ty havain­to­ja rus­keas­ta vedes­tä sekä kala­verk­ko­jen muka­na tule­vas­ta rus­keas­ta ja pahan­ha­jui­ses­ta ainek­ses­ta. Ilmoi­tuk­sen jäl­keen ELY-kes­kuk­sel­le on myös tul­lut mui­ta yhtey­den­ot­to­ja vesistöhaitasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus