Venet­sia­lai­set juh­lit­tiin Vesa­las­sa yli 400 hen­gen voimin

Vesalan venetsialaisissa nähtiin upea ilotulitus. (Kuva: Miia Heilala)Vesalan venetsialaisissa nähtiin upea ilotulitus. (Kuva: Miia Heilala)

Juh­lim­me tääl­lä Vesa­las­sa venet­sia­lai­sia hat­ta­ral­la, pomp­pu­lin­nal­la, ilo­tu­li­tuk­sil­la, kokon polt­ta­mi­sel­la, lau­lu- ja kuo­roe­si­tyk­sil­lä, ja muul­la haus­kal­la aktiviteetillä.

Kou­lul­lem­me tuo­tiin myös Mam­mut­ti­hir­ren mas­kot­ti, eli mam­mut­ti­pat­sas. Ruo­kaa ja herk­ku­ja­kin oli: tik­ku­pul­laa, mak­ka­ran­pais­to­pis­te, kios­ki ja 6. luo­kan laku­kios­ki. Armi Joki­ta­lo myös myi her­kul­li­sim­pia vihan­nek­sia, ja sii­nä ohel­la pys­tyi kokeil­la onne­aan ja arva­ta kur­pit­san pai­noa, ja onne­kas voit­ta­ja sai kur­pit­san kotiin. Tilai­suus alkoi vii­me lau­an­tai­na kel­lo 16.00 ja päät­tyi kel­lo 21.00, ja juh­li­joi­ta oli rei­lu 400.

Tun­nel­ma oli maa­gi­nen ja tai­vas oli komea­na. Onnek­sem­me kokon polt­ta­mi­ses­sa tai raket­tien ampu­mi­ses­sa ei sat­tu­nut kenel­le­kään tai mil­le­kään mitään.

Kuo­roe­si­tyk­sis­sä esiin­tyi kau­niis­ti lau­la­vat musii­kin valin­nai­sen ryh­mä ja Hoh­de­kuo­ro. Lau­loim­me myös yhdes­sä Yli­kii­min­gin vir­ren, ja sali rai­kui kau­niis­ta lau­lus­ta.  Ilo­tu­li­tuk­set ammut­tiin, kun kok­ko oli vie­lä hie­man tules­sa. Kokos­ta pys­tyi tun­tea läm­mön sin­ne asti, mis­sä sei­soim­me ja ihai­lim­me. Ilo­tu­li­tuk­set oli­vat hyvin iso­ja ja kau­nii­ta, eikä yhtä kau­nii­ta näe joka tilaisuudessa.

Bet­tii­na Hämä­läi­nen, Iida Kannala

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä