Kii­min­gin uusi kun­toi­lu­puis­to ilki­val­lan kohteena

Kuntoilupuiston uudet laitteet on töhritty. Töhryjen poistaminen maksaa, ja siihen käytetty raha on pois jostain muusta. (Kuva: Oulun kaupunki)Kuntoilupuiston uudet laitteet on töhritty. Töhryjen poistaminen maksaa, ja siihen käytetty raha on pois jostain muusta. (Kuva: Oulun kaupunki)

Kii­min­ki­puis­ton kun­toi­lu­puis­to avat­tiin joku­nen viik­ko sit­ten. Vaik­ka Kii­min­ki­puis­ton alue ei ole vie­lä edes val­mis, se on saa­nut osak­seen jo ilkivaltaa.

– Kyl­lä oli tym­peä vii­me vii­kol­la päät­tää päi­vä per­jan­tai­na Kii­min­ki­puis­ton työ­maal­le, kun tör­mä­sin tähän ilki­val­ta­ta­pauk­seen. Alu­eel­la, kuten myös muu­al­la­kin Kii­min­gis­sä, on tänä vuon­na ollut hyvin pal­jon töh­ri­mis­tä, baja­ma­jo­jen kaa­te­lua sekä Jää­lis­sä muun muas­sa baja­ma­jo­jen ja puku­huo­ne­ra­ken­nuk­sen polt­ta­mis­ta­paus, ker­too kun­nas­sa­pi­to­val­vo­ja Outi-Maria Kaup­pi.

Kaik­kien näi­den ilki­val­ta­ta­paus­ten kor­jauk­set ja jäl­kien sii­voa­mi­set ovat lisä­töi­tä, jot­ka aiheut­ta­vat lisä­kus­tan­nuk­sia ja ovat pois jos­tain muus­ta. Vuo­si­ta­sol­la ilki­val­lan jäl­kien kor­jaa­mi­seen menee Oulun kau­pun­gil­la kym­me­niä tuhan­sia euroja.

– Näi­den töh­ry­jen pois­ta­mi­seen menee sato­ja euro­ja, eikä puis­ton lait­teis­ta ja kalus­teis­ta enää saa­da uuden veroi­sia, vaan jäl­jet tule­vat näky­mään pois­ton jäl­keen­kin. Pois­ta­mi­sen onnis­tu­mi­seen vai­kut­taa hyvin pal­jon se mihin pin­taan töh­ryt on tehty.

Kaup­pi ker­too, että Kii­min­ki­pus­ton kun­toi­lu­puis­ton kal­tai­sen koh­teen pelk­kä suun­nit­te­lu ja väli­ne­han­kin­nat ovat noin 50 000 euron luok­kaa, johon vie­lä pääl­le tule­vat rakentamiskustannukset.

– Alue ei ole vie­lä edes val­mis niin huo­let­taa jo etu­kä­teen mitä on vie­lä tulos­sa, jos nyt on jo tätä luok­kaa ilki­val­ta, Kaup­pi sanoo.

Kun­toi­lu­puis­ton alu­eel­le on tulos­sa vie­lä yksi uusi lai­te, joka asen­ne­taan pai­kal­leen ensi vuonna.