Tari­noi­ta ja rak­kaus­lau­lu­ja Revontalolla

Annina Rokka ja Juuso Kiviniemi tarinoivat Revontaloilla musiikin siivittämänä. (Kuva Tapio Kangas)

Ikäih­mis­ten kesän päät­tä­jäi­siä vie­tet­tiin syys­kuun alka­jai­sik­si Hau­ki­pu­taan Revon­ta­loil­la koleas­sa sääs­sä. Leh­ti­puut kui­ten­kin vie­lä lähes kesän vih­rei­nä. Kii­tos­ta saa­neet esiin­ty­jät, Nyy­man­nin mar­ja­pii­rak­ka­kah­vit, tal­koo­mak­ka­rat ja tut­tu­jen tapaa­mi­nen läm­mit­ti­vät kui­ten­kin lähes täy­den salin väen.

Näyt­te­li­jä Anni­na Rok­ka esit­ti näy­tel­len ja lau­laen Juuso Kivi­nie­men säes­tyk­sel­lä ikäih­mis­ten hänel­le ker­to­mia tari­noi­ta muun muas­sa työn­teos­ta ja rakas­tu­mi­ses­ta. Esiin­ty­jien ja kuu­li­joi­den kemiat koh­ta­si­vat har­vi­nai­sen hyvin. Lopuk­si Anni­na näyt­ti kuvat eri tari­noi­den kertojista.

Sis­ko Loi­mu­lah­ti (lau­lu) ja Suvi Par­ta­nen (pia­no ja lau­lu) her­kis­ti­vät monen muis­tot ja mie­let eten­kin rak­kaus­lau­luil­laan. Väliin myös yhteis­lau­lut raikasivat.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen lau­la­ja­muusik­ko Jore Sil­ta­la viih­dyt­ti poruk­kaa remp­seäl­lä esi­tys­tyy­lil­lään ja iskel­mä­bii­seil­lä. Muu­ta­ma roh­kais­tui lau­la­maan karao­kea­kin Joren innoittamana.