Sydä­nis­ku­rin käyt­töä ei tar­vit­se arkail­la

Henna Parkkinen, Laura Tuovila, Heikki Väänänen ja Teuvo Juuso saivat Maikki Kuivalalta lyhyen opastuksen sydäniskurin käytöstä.

Sydä­nis­ku­ri eli defi­bril­laat­to­ri on lai­te, jol­la pyri­tään pois­ta­maan sydä­men pysäyt­tä­nyt ja hen­keä uhkaa­va ryt­mi­häi­riö. Vii­me vuo­si­na nämä lait­teet ovat yleis­ty­neet jul­ki­sis­sa tilois­sa, ja nyt myös Yli­kii­min­gin S-mar­ke­til­le on Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jien ja Ari­nan yhteis­työs­sä han­kit­tu oma sydä­nis­ku­ri. Vas­taa­va löy­tyy Yli­kii­min­gis­sä myös hyvin­voin­ti­pis­teel­tä ja kir­kos­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus