Legen­dat Vesa-Mat­ti Loi­ri ja Ismo Alan­ko täh­dit­ti­vät Suo­men kau­nein­ta fes­ti­vaa­lia – Koi­te­li soi kah­dek­sat­ta ker­taa

Vesa-Matti Loiri esiintyi Koiteli elää -festivaalilla luottokitaristinsa Peter Lerchen kanssa.

Jäl­leen heti lop­puun­myy­ty Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li toi­vot­ti tänä vuon­na ter­ve­tul­leik­si todel­li­sia legen­do­ja, kun Vesa-Mat­ti Loi­ri ja Ismo Alan­ko täyt­ti­vät Saha­saa­rel­la sijait­se­va Kos­ki­la­van edus­tan. Loi­rin esiin­ty­mi­nen heti päi­vän alku­puo­lel­la täyt­ti fes­ti­vaa­lia­lu­een jo hyvis­sä ajoin ja osa ylei­sös­tä seu­ra­si esiin­ty­mis­tä sil­loil­ta. Loi­ri esiin­tyi Koi­te­lis­sa yhdes­sä luot­to­ki­ta­ris­tin­sa Peter Lerc­hen kans­sa, joka yllät­ti ylei­sön soit­ta­mal­la Eino Lei­non runoi­hin teh­ty­jen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus