Oulun poh­ja­ve­si­han­ke odot­taa edel­leen AVI:n päätöstä

Oulun kau­pun­gin Vii­ni­vaa­ran poh­ja­ve­si­han­keen täy­den­net­ty lupa­ha­ke­mus on ollut Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton odo­tus­ti­las­sa jo pari­sen vuot­ta. AVI:n pää­tös­tä on odo­tet­tu jo vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­ta, mut­ta alu­een isot ja laa­ja-alai­set teh­das­hank­keet lupa­pro­ses­sei­neen ovat siir­tä­neet kau­pun­gin hanketta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus