Oulu on käyt­tä­nyt 2,5 mil­joo­naa vara­ve­si­hank­keen suun­nit­te­luun

Oulun kaupungin rahaa on varavesihankkeen aikana palanut muun muassa Viinivaarassa tehtyihin maastotutkimuksiin ja pohjavesimallinnukseen. Hankkeen vastustajat uskovat, että jos vuonna 2015 olisi valittu hajautettu malli Viinivaraan sijaan, Oulun varavesiasia olisi jo ratkaistu. Kuva on vuoden 2017 maastokatselmuksesta, jonka jälkeen yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi lausunnon, jossa se totesi muun muassa, ettei hankkeelle tule antaa lupaa ilman luonnonsuojelulain vaatimaa valtioneuvoston käsittelyä. (Arkisto: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­gin päät­tä­jät ja Oulun Vesi ovat hakan­neet pää­tään Vii­ni­vaa­ran har­jun kyl­keen jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Kau­pun­ki pää­tyy aina eri vai­hei­den ja vas­tus­tuk­sien jäl­keen­kin jat­ka­maan vara­ve­si­han­ket­taan Vii­ni­vaa­ran suun­nal­la ja vii­ni­vaa­ra­lai­set ovat aivan yhtä jää­rä­päi­ses­ti oman Natu­ra-alu­een­sa taka­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus