Myy­jäi­set vetä­vät pie­nel­lä kylällä

Lau­an­tai-ilta­päi­vän hämär­tyes­sä nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo Sam­po­lan piha­tiel­lä lois­ta­vat ulko­tu­let kut­su­vas­ti. Talos­sa ovat juu­ri käyn­nis­ty­neet jou­lu­myy­jäi­set, joi­ta läs­nä­olol­laan kun­nioit­ta­vat myös jou­lu­puk­ki ja Kui­va­nie­men Hyrys­tä saa­pu­neet tiernapojat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus