Tie­to­vi­sa 3.12.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka voit­ti tämän vuo­den Tans­sii täh­tien kans­sa ‑kil­pai­lun? 2. Mikä auto­mal­li ohit­ti v. 1972 For­din T‑mallin maa­il­man val­mis­te­tuim­pa­na auto­mal­li­na? 3. Kuka Suo­men pre­si­den­teis­tä on syn­ty­nyt aikai­sim­min? 4. Mon­ta­ko hertziä on Suo­men säh­kö­ver­kon taa­juus? 5. Mis­sä Suo­men kun­nas­sa on eni­ten tuu­li­voi­ma­loi­ta? a) Iis­sä, b) Kala­joel­la, c) Raa­se­po­ris­sa, d) Kors­nä­sis­sä 6. Mikä on maa­il­man yleisin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus