Mat­kas­ta alun ja lopun välil­lä

Opiskeluaikana ystävystyneiden Sampo Kaikkosen ja Markku Langin kesänäyttelyn avajaisissa yleisö sai kuulla Lotta Langin ja Riikka Holtinkosken laulua.

Yli­kii­min­ki­läi­sen Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­sen jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut kesä­näyt­te­ly tar­jo­aa täl­lä ker­taa valoa ja var­joa elä­män mit­tai­sel­ta mat­kal­ta kah­den eri tai­tei­li­jan ja eri­lai­sen tek­nii­kan sil­min. Jo opis­ke­luai­koi­na ystä­vys­ty­neet Sam­po Kaik­ko­nen ja Mark­ku Lang saa­vat eri­lai­set tek­nii­kat kes­kus­te­le­maan kes­ke­nään syn­nyt­täen erit­täin mie­len­kiin­toi­sen ja puhut­te­le­van näyt­te­lyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus