Oma lii­ke on luon­nol­li­nen siir­ty­mä — Uusi kam­paa­mo- ja kau­neu­den­hoi­to­y­ri­tys avat­tiin Hau­ki­pu­taal­le

Haukiputaalainen Salon Blush avattiin maanantaina. Kuvassa kynsiteknikko Anna Tyykiluoto (vas.) ja tuore yrittäjä Jenna Rissanen.

Vii­me vii­kol­la Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa vie­tet­tiin uuden yri­tyk­sen ava­jai­sia, kun kam­paa­mo Salon Blush ava­si oven­sa asiak­kail­le. Yrit­tä­jä Jen­na Ris­sa­nen on jo hau­ki­pu­taa­lai­sil­le entuu­des­taan tut­tu, sil­lä hän on toi­mi­nut kam­paa­ja­na Hau­ki­pu­taan Tuk­ka­boxis­sa usei­ta vuo­sia. Kam­paus­ten ja hius­ten­leik­kuun lisäk­si Ris­sa­nen tekee asiak­kail­leen volyy­mi­rip­siä. Uudes­sa yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­le­vät vuo­kra­tuo­leil­la myös kyn­si­tek­nik­ko Anna Tyy­ki­luo­to sekä kam­paa­ja Jes­se Savo­lai­nen. Oman liik­keen avaa­mi­nen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus