Kat­so video: Kyyn luikerrus

Taina MŠäntykenttä ŠVesalasta kuvasi pihassa luikertelevaa kyykŠŠäärmettä. Jutussa on video käärmeen luikerruksesta.

Kyy­käär­me nau­tis­ke­li elä­mäs­tään ja aurin­gon­pais­tees­ta kivik­koi­sel­la rin­teel­lä Yli­kii­min­gin Vesa­las­sa Tai­na Män­ty­ken­tän pihamaalla.

– En pidä kyy­tä uhka­na. Voi­han se olla pelot­ta­va, mut­ta maa­seu­dul­la olen tähän tottunut.

Män­ty­ken­tän piha on kivi­nen ja siel­tä löy­tyy kyyl­le otol­li­sia paik­ko­ja pesi­mi­seen. Kyyt pitä­vät myy­rät loitolla.

Kyy ei ole Suo­mes­sa rau­hoi­tet­tu eläin, mut­ta sen rau­hoit­ta­mis­ta on esi­tet­ty vuo­si­na 1981 ja 2010. Kyyn siis voi halu­tes­saan tappaa.

– Mei­dän ton­til­la ei kui­ten­kaan tape­ta kyi­tä. Kul­je­tam­me ne ton­tin ulko­puo­lel­le met­sik­köön, Män­ty­kent­tä sanoo.