Kes­tä­vää kehi­tys­tä Kou­lun päivässä

Haukiputaan lukion työpajassa uudistettiin ja korjattiin vanhaa. Kuva: FolkverkstanHaukiputaan lukion työpajassa uudistettiin ja korjattiin vanhaa. Kuva: Folkverkstan

Hau­ki­pu­taan lukion 1. ja 2. vuo­den opis­ke­li­jat pää­se­vät kesä­lo­man kyn­nyk­sel­lä osal­lis­tu­maan Fol­kverks­tan-hank­keen, Oulu-opis­ton ja Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­miin työpajoihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus