Kylä­toi­min­ta jat­kuu Leuvalla

Leuvan talvitapahtuman parhaiten menestyneitä hiihtäjiä. (kuva: Liisa Sarajärvi)Leuvan talvitapahtuman parhaiten menestyneitä hiihtäjiä. (kuva: Liisa Sarajärvi)

Leu­val­la jär­jes­tet­tiin taas vii­me lau­an­tai­na perin­tei­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma. Las­ten hiih­to­ki­sat kerä­si­vät lap­sia ladul­le. Saap­paan­heit­to ja naru­tuso­li­vat myös suo­sit­tu­ja. Lumi­ses­sa sääs­sä vie­tet­ty päi­vä sujui mukavasti.

– Tal­vi­ta­pah­tu­man jat­keek­si pää­tet­tiin sun­nun­tai­na kokous­taa ja poh­tia kylä­toi­min­nan jat­koa. Ilok­sem­me saim­me huo­ma­ta, että kylä­toi­min­taa halu­taan vie­lä jat­kaa uuden hal­li­tuk­sen voi­min, kylä­ak­tii­vi Lii­sa Sara­jär­vi kertoo.

Leu­van kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan pes­tiä jat­kaa Mau­ri Jyr­käs. Muut hal­li­tuk­sen jäse­net ovat Tar­ja Räi­hä (uusi), Heik­ki Yli­siu­rua (u), Jen­ny Jur­va­kai­nen (u), Soi­li Päk­ki­lä, Maria Park­ki­la, Tapio Räi­hä ja Vil­le Tah­va­nai­nen.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ