Toi­mit­ta­jal­ta: Ostaa vai eikö ostaa, sii­nä pul­ma

Ele­tään mus­tan per­jan­tain jäl­ki­mai­nin­geis­sa mus­taa mar­ras­kuu­ta. Veron­pa­lau­tuk­set ovat tipah­ta­mas­sa tilil­le, jos ovat. Ahdis­taa sekä rahan tulo että sen meno. Jos­tain täy­tyy etsiä puh­tia pimeim­pään vuo­den­ai­kaan. Löy­tyy­kö se osta­mal­la vai osta­mat­ta ole­mi­sel­la?

Pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta pitää tukea. Ostet­ta­va pai­kal­li­sil­ta myy­jil­tä ja suo­sit­ta­va lähi-kaik­kea. Tee itse, lei­vo, kudo, askar­te­le. Anna lah­jak­si aikaa. Lah­joi­ta hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Jos et osta mitään, pys­tyt­kö kan­ta­maan har­teil­la­si syyl­li­syyt­tä pai­kal­lis­ten pal­ve­lui­den nuu­pah­ta­mi­ses­ta?

Osta­kaa lah­jat vaan lap­sil­le, ei aikui­sil­le. Ole parem­pi ihmi­nen, kon­ma­ri­ta, mini­moi. Jos ostat, kär­sii sii­tä joku val­ta­me­ren valas, joka saa sisuk­siin­sa muo­vit ja mik­ro­muo­vit. Olet­ko val­mis otta­maan sen kon­tol­le­si? Entäs se hii­li­ja­lan­jäl­ki?

Leh­det täyn­nä jut­tu­ja jou­luih­mi­sis­tä. Iha­naa aikaa. Pik­ku­hil­jaa las­keu­du­taan jou­luun. Herk­ku­ja pöy­tään monen­lai­sia. Lah­jo­jen lisäk­si pitää koris­taa talo sisäl­tä ja ulkoa. Jos olet oman koti­ka­tusi ainoa talo ilman ulko­va­lo­ja, ei sii­tä hyvää seu­raa. Jou­lun­vi­haa­ja. Pitää­kö vie­dä jou­lun ilo naa­pu­reil­ta­kin ole­mal­la noin synk­kä?

Nik­si­pir­kas­sa oli taan­noin vink­ki, että voi lai­na­ta kir­jas­tos­ta jou­lun edel­lä kir­jan, jon­ka pake­toi ja antaa ystä­väl­leen, pyy­tää sit­ten palaut­ta­maan ajois­sa kir­jas­toon. Nau­rat­ti. Pal­jon. Mut­ta mik­si­kö­hän?