Monen­lais­ta elin­kei­noe­lä­mää Puo­hin­kos­ken par­taal­la

Iin van­han Hami­nan itä­pääs­sä on Puo­din­kos­ki -nimi­nen kos­ki, joka on nyky­ään suu­rim­man osan vuot­ta kui­vah­ko­na Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen aiheut­ta­mien vesis­tö­muu­tos­ten takia. Kos­ken nimi on vään­ty­nyt iiläis­ten mur­teen mukai­ses­ti Puo­hin­kos­kek­si. Puo­hin­kos­ken ran­nal­la on vuo­si­sa­to­jen aika­na ollut san­gen moni­nais­ta yri­tys­toi­min­taa. Pai­kan alun­pi­täen ruot­sin­kie­li­nen nimi on Bodens­fors, mikä tulee kaup­pa-ait­taa tar­koit­ta­vas­ta sanas­to bod. Tämä viit­taa sii­hen, että kaup­pa­paik­ka­na aikoi­naan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus