Mata­la vesi on sei­sot­ta­nut ruop­pauk­sia

R-towing aloitti ruoppaukset marraskuun alussa Martinniemen edustalla.

Mar­ras­kuun alus­sa Hau­ki­pu­taan edus­tal­la alka­neet kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­set sujui­vat hyvin ensim­mäi­set pari viik­koa, mut­ta vii­mei­sim­män vii­kon ajan mata­la vesi on aiheut­ta­nut R-Towing Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Rah­jan mukaan kat­kok­sen töi­hin.

– Nyt pää­sem­me kui­ten­kin jat­ka­maan, kun vesi nousee päi­vän mit­taan. Mikä­li vesi pysyy plus­san puo­lel­la, voim­me edel­leen jat­kaa. Olem­me juu­ri aloit­ta­mas­sa Kii­min­ki­joen ulko­pääs­sä, Rah­ja kom­men­toi kes­ki­viik­ko­na aamul­la.

Mikä­li jäät eivät estä töi­tä, ne kes­tä­vät arviol­ta vie­lä kol­me viik­koa.