Lumoa Mar­tin­nie­mes­sä

Upea auringonlasku ja Tulikukka-ryhmän valoshow kruunasivat Lumo-falovestivaalitapahtuman Martinniemen Ukkolanrannassa Kuvan otti Kaarina Torro.

Kuu­det­ta ker­taa Oulus­sa jär­jes­tet­ty­jen Lumo-valo­fes­ti­vaa­lien ohjel­maan kuu­lui tapah­tu­ma Kur­tin­hau­dan luon­to- ja kult­tuu­ri­po­lul­la Mar­tin­nie­mes­sä. Pölök­ky­päit­ten pol­ku, jon­ka var­rel­la on pai­kal­li­sen tai­tei­li­jan Jyr­ki Mäen puu­veis­tok­sia, oli valais­tu­na kynt­ti­löin.

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­ti lau­an­tai­na illan­suus­sa ava­jais­ta­pah­tu­man, jos­sa pölök­ky­päit­ten tari­naa ker­rot­tiin sana­tai­teen ja musii­kin kei­noin. Tuli­kuk­ka-ryh­män näyt­tä­vä valos­how kruu­na­si tapah­tu­man.  Kyläyh­dis­tys tar­jo­si kävi­jöil­le kuu­maa glö­giä.

Kyläyh­dis­tyk­sen Ukko­lan­ran­taan pys­tyt­tä­mäl­le “Toi­von ank­ku­ril­le” kylä­läi­set toi­vat kynt­ti­löi­tä. Niil­lä saat­toi myös muis­taa tasan vuo­si sit­ten lopul­li­ses­ti maan tasal­le puret­tua voi­ma­lai­tok­sen piip­pua.

Kyläyh­dis­tys on jäl­leen valais­sut pai­kal­li­sen kau­pan edus­tal­la ole­van kuusen jou­lu­va­loil­la. Ne syt­tyi­vät para­hik­si Lumo-valo­fes­ti­vaa­li­vii­kon­lo­puk­si.

Aurin­ko las­ki län­teen ja hori­son­tis­sa näh­tiin myös luon­non upea valos­how. Kuva: Kaa­ri­na Tor­ro.

Kult­tuu­ri­po­lul­la on myös uusia “pölök­ky­pää­veis­tok­sia”. Kuva: Auli Haa­pa­la