Tie­to­vi­sa 4.12.2017

Kysy­myk­set 1.    Eläm­me nyt adven­tin aikaa. Min­kä nimi­nen oli viik­ko ennen 1. advent­ti­sun­nun­tai­ta ollut sun­nun­tai? 2.    Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan englan­ti­lai­nen TV-sar­ja Last of the Sum­mer Wine? 3.    Tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­töl­le ja puo­li­sol­leeen Jen­ni Hau­kiol­le  tulee vau­va  ensi vuo­den puo­lel­la. Kenel­lä ennen Nii­nis­töä olleis­ta Suo­men pre­si­den­teis­tä on nuo­rin lap­si? 4.    Mit­kä ovat maa­il­man kolme… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus