Oppi­lai­den joki­teos kou­lun seinälle

Rikas rakas Iijoki -teoksen tekoon osallistui noin neljäkymmentä yhdeksäsluokkalaista, joista osa kuvassa yhdessä taiteilija Anni Arffmanin kanssa.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin Val­ta­rin kou­lun yhdek­sän­nen luo­kan kuva­tai­de­ryh­mät ovat teh­neet tai­tei­li­ja Anni Arff­ma­nin ohjauk­ses­sa Rikas rakas Iijo­ki ‑tai­de­teok­sen kou­lun­sa sei­näl­le. Oppi­lai­den päi­vän mit­tai­nen työ­pa­ja alkoi loka­kuus­sa Iijoen ran­nas­ta. – Pyy­sin oppi­lai­ta miet­ti­mään, mitä joes­ta tulee mie­leen. Sit­ten siir­ryim­me fii­lis­te­le­mään joen var­teen. Rus­kan värit hei­jas­tui­vat vie­lä kivas­ti joen pin­taan, mikä näkyy val­miis­sa teok­ses­sa. Luo­kas­sa Arff­man näyt­ti omassa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus