Tie­to­vi­sa 15.4.19

1. Mikä yri­tys kehit­ti ja toi mark­ki­noil­le C-kase­tin ja mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tämä tapah­tui? 2. Mikä on tam­puu­ri­ma­ju­ri? 3. Mikä brit­ti­läi­nen menes­ty­se­lo­ku­va ker­too strip­pa­reik­si ryh­ty­vis­tä irti­sa­no­tuis­ta metal­li­työ­läi­sis­tä? Näh­ty myös Oulun teat­te­ris­sa. 4. Mis­sä maan­osas­sa esiin­tyy luon­non­va­rai­se­na Anacon­da-käär­me? 5. Kum­kvat­ti on a) hedel­mä, b) lin­tu, c) kala, d) sie­ni 6. Min­kä kau­pun­gin mukaan on saa­nut nimen­sä Rans­kan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus