Ensim­mäis­tä ker­taa äänestämään

Iin Ase­man kou­lul­la näkyi pal­jon nuo­ria äänioi­keu­tet­tu­ja, ja ensim­mäi­sis­sä vaa­leis­saan äänes­ti myös tämän vuo­den tam­mi­kuus­sa kah­dek­san­tois­ta täyt­tä­nyt Seve­ri Yli­raa­sak­ka. Ensi­ker­ta­lai­nen ei tapah­tu­maa jän­nit­tä­nyt, ja ehdo­kas­kin oli jo val­miik­si mie­tit­ty, joten äänes­tys sujui sii­nä mis­sä tot­tu­neem­mil­ta­kin äänioiketuilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus