Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 5.2.2023

Kysy­myk­set

1. Mis­tä nykyi­ses­tä ihan kel­po maas­ta roo­ma­lai­set käyt­ti­vät nimi­tys­tä Helvetia?

2. Jo mui­nais­suo­ma­lai­sil­la oli kar­va­poh­ja­suk­si, joka ei lip­su­nut. Kum­pi näis­tä lyly vai kal­hu oli pitosuksi?

3. Mis­sä teh­tä­väs­sä maam­me ensim­mäi­nen on ollut Irja Askola?

4. Min­kä kek­sin­nön isä on ruot­sa­lai­nen Alfred Nobel?

5. Kenen sävel­tä­mä on Oulun Teat­te­ris­sa esi­tet­tä­vä oop­pe­ra Tai­ka­hui­lu? a) Beet­ho­ven, b) Mozart, c) Ros­si­ni, d) Verdi

6. Mikä on Kalevipoeg?

7. Mis­tä kek­sin­nös­tä tun­ne­taan Aimo Lahti?

8. Mikä on Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton tunnuseläin?

9. Mis­sä Poh­jois-Suo­men kun­nas­sa on muusik­ko Andy McCo­yn patsas?

10. Kuka ei kuu­lu jouk­koon? a) Mau­ri Pyhä­lah­ti, b) Jan­ne Vuo­ri­nen, c) Toni Koho­nen, d) Topi Kosonen

 

Vas­tauk­set

1. Sveit­si

2. Kal­hu

3. Ensim­mäi­nen naispiispa

4. Dyna­miit­ti

5. b) Mozart

6. Viron kansalliseepos

7. Suo­mi-kone­pis­too­li

8. Sai­maa­norp­pa

9. Pel­ko­sen­nie­mel­lä

10. b) Jan­ne Vuo­ri­nen, kaik­ki pesä­pal­loi­li­joi­ta, mut­ta Vuo­ri­nen ei lukkari.

Kor­jaus: ensim­mäi­ses­tä päi­vi­tyk­ses­tä puut­tui vas­taus kysy­myk­seen nro 4.