Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 31.5.2020

Kysy­myk­set

 1. Mil­lä Yle:n meri­sää ‑ohjel­mas­sa mai­ni­tul­la sää­ase­mal­la on Suo­men enti­sen pää­mi­nis­te­rin sukunimi?
 2. Min­kä auto­mer­kin nimi on sanan­mu­kai­ses­ti suo­mek­si minä pyörin?
 3. Mis­tä poh­jois­suo­ma­lai­ses­ta kun­nas­ta löy­tyy tai­de­teos Hil­jai­nen kansa?
 4. Aino Sibe­liuk­sel­la oli tun­net­tu­ja veli­poi­kia. Kuka heis­tä oli säveltäjä?
 5. Minä vuon­na luon­non­suo­je­lu­la­ki tuli voi­maan Suo­mes­sa? a) 1923, b) 1933, c) 1943, d) 1953
 6. Min­kä kah­den aineen seos on messinki?
 7. Miten kir­joi­te­taan roo­ma­lai­sin nume­roin vuo­si 2020?
 8. Mitä hah­moa Armas Jokio näyt­te­li kym­me­nes­sä elokuvassa?
 9. Min­kä alan kes­kus­jär­jes­tö on Suo­men Hippos?
 10. Mon­ta­ko koi­raa on Suo­men puo­lus­tus­voi­mil­la? a) n. 30, b) n. 130, c) n. 230, d) n. 330

Vas­tauk­set

 1. Fager­holm
 2. Vol­von
 3. Suo­mus­sal­mel­ta
 4. Armas Jär­ne­felt
 5. a) 1923
 6. Kupa­rin ja sinkin
 7. MMXX
 8. Talon­mies Pikkaraista
 9. Raviur­hei­lun
 10. b) n. 130